Large 712fa57828872ded
Large f59f3f7f4602c2ee
Zhen YuliChuan
1811060

正在經歷純粹中二的年紀與階段,沾不上詞彙風格的邊,
喜好僅止舒適,是個不適合花紋的人,特徵是頭髮很亂。
http://instagram.com/xxxxxzy

Zhen YuliChuan 的追蹤者 - 第1頁

陳佩愉
5510
Anita Wu
2000
傅取麴
5710
黃靖雅
1500
M12
1600
Yishan Chang
5700
飛燕
5169233
史壯
2200
黃敏
2410
徐競
700
采嫒伶
1800
jia_zhen_shu
4700
Skyeeeeeee
1400
羅玉庭
1100
hsu
7300
ZACHisDRUNK
900
Yi Ting Jiang
4200
Ss Ying
3832
太郎曹
1700
陳妮妮
3500