Large 712fa57828872ded
Large f59f3f7f4602c2ee
Zhen YuliChuan
1811760

正在經歷純粹中二的年紀與階段,沾不上詞彙風格的邊,
喜好僅止舒適,是個不適合花紋的人,特徵是頭髮很亂。
http://instagram.com/xxxxxzy

Zhen YuliChuan 的追蹤者 - 第1頁

洪翊翔
3500
xx
3700
WAN-TING
4000
PP
2700
李桓
900
AbbyChang
9210
Mck
1700
張朕瑋
4300
陳佩愉
6810
Anita Wu
2000
傅取麴
5710
黃靖雅
1500
M12
1000
Yishan Chang
6000
飛燕
53101541
史壯
2500
黃敏
2410
徐競
700
Yolo P
1800
jia_zhen_shu
4700