Large 712fa57828872ded
Large f59f3f7f4602c2ee
Zhen YuliChuan
1811360

正在經歷純粹中二的年紀與階段,沾不上詞彙風格的邊,
喜好僅止舒適,是個不適合花紋的人,特徵是頭髮很亂。
http://instagram.com/xxxxxzy

Zhen YuliChuan 的追蹤者 - 第1頁

AbbyChang
9210
Mck
1700
張朕瑋
4000
陳佩愉
6710
Anita Wu
2000
傅取麴
5710
黃靖雅
1500
M12
1000
Yishan Chang
5900
飛燕
5391839
史壯
2300
黃敏
2410
徐競
700
Yolo P
1800
jia_zhen_shu
4700
Skyeeeeeee
1400
羅玉庭
1100
hsu
7300
ZACHisDRUNK
900
Yi Ting Jiang
4600