Large Chuan Shih
Chuan Shih
28 28 38 0

Wear it, no worries! HAVE FUN with Dappei! http://instagram.com/chuanshellyeah