Large 39b7dff0b39563e7
Large 376728d0dc3ba2ba
Denïse
5614610

這裡什麼都有卻也什麼都沒有的資訊 希望你穿梭在照片間
可以隱隱約約的明白 日常原來是這麼一回事。
IG:https://www.instagram.com/what_denise_does
FB:https://www.facebook.com/tzumeden/ --> 合作連繫請至臉書私訊給我唷

Denïse 的追蹤者 - 第1頁

黃妍
1000
Xiang-Zhu Hong
500
蔡秀欣
500
Fang Yung Yung
1200
黃仁澤
1200
張嵩禾
700
77
600
Yun Chu
1500
baibai
1000
Amberlin
1000
Sharon Hsiao
1000
林馨
1100
王家敏
1000
飛飛貓
600
Fion Chen
1400
Yun Ting
1000
Jackie
1300
chiu021920
1100
簡子寧
1100
MoHi Huang
500