Large 931282e3877476ee
Large 915e4848ff1176d5
Rïko Chang
751470830

一位為五斗米折腰還在電子科技業打滾的雜工。

喜歡追求自己熱愛的次文化與各領域服裝元素的人;好玩的是
將這些慢慢消化並細心咀嚼品嚐,融合成自己想要的味道。

https://www.facebook.com/TheRipples

Rïko Chang 的追蹤者 - 第1頁

Yu-Wen Tsai
600
Jiang Bingyan
1300
Giselle
500
沈鈺棠
900
陳逸
8000
楊証傑
1000
雷以謙
1000
鄭至中
1000
阿kinG
1201
Chien-Hsiang Liao
1200
Zi-Chen Lin
1500
羅托托
700
Fred Chen
4000
Cheung Chak Man
1000
厄尼張
2800
顏文賢
1000
江安弘
1000
魏良霖
1200
許禎麟
1100
YOUNGER
800